Konferencja

Wyzwania dla budżetów samorządowych – zarządzanie w trudnej sytuacji: Stabilizacja finansów, strategie ubezpieczeniowe, minimalizacja ryzyk inwestycyjnych.

Miasto Piotrków Trybunalski, Związek Miast Polskich oraz EIB SA mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Wyzwania dla budżetów samorządowych – zarządzanie w trudnej sytuacji: Stabilizacja finansów, strategie ubezpieczeniowe, minimalizacja ryzyk inwestycyjnych”, która odbędzie się w dniach 6 - 7 kwietnia 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim w hotelu Mercure Piotrków Trybunalski Vestil. Konferencję przygotowano z myślą o przedstawicielach Jednostek Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane z przygotowaniem pakietu ustaw stabilizujących finanse Samorządów, budowaniem programów ubezpieczeniowych oraz minimalizacją ryzyk inwestycyjnych. Do współpracy zaprosiliśmy między innymi Skarbników reprezentujących środowisko samorządowe, prawników zaangażowanych w sprawy Samorządów, jak również przedstawicieli nauki oraz ekspertów z obszaru ubezpieczeń i Prawa Zamówień Publicznych. Mamy nadzieję, że przedstawiony przez nas program wzbudzi Państwa zainteresowanie, będzie punktem wyjścia do dyskusji, wymiany doświadczeń, a także początkiem poszukiwania rozwiązań na wyzwania, przed którymi stają obecnie polskie Samorządy.

Zapraszamy do udziału